Bio Eko Naravna kozmatika

Bio Eko Naravna kozmatika

Tako kozmetika kot tudi vsi drugi izdelki, s katerimi se vsakodnevno srečujemo in jih uporabljamo, imajo na embalaži napisane različne oznake: eko, bio, organsko, zeleno, naravno itd. Te oznake so si med seboj zelo podobne, zato nas zlahka zmedejo. Kaj sploh pomenijo te oznake in kakšne so razlike med njimi? Je organska kozmetika boljša izbira kot bio kozmetika? Kako vedeti, kateri od teh oznak zaupati in kako lahko s pomočjo oznak vemo, kateri izdelki so bolj kakovostni?

EKO je krajše ime za ekološko in označuje vse izdelke, ki so pridelani na ekološki način: brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov ter drugih sintetičnih oziroma kemičnih sredstev, poleg tega pa NE vsebujejo gensko spremenjenih organizmov (GSO).

BIO pomeni enako kot eko, le da se ta oznaka uporablja v Avstriji, Nemčiji, Italiji in še nekaterih drugih državah, kjer ekološko pridelavo imenujejo biološka pridelava. Z oznako bio so tako največkrat označeni izdelki, ki so izdelani v zgoraj naštetih državah oziroma uvoženi od tam.

ORGANSKO pa je še ena sopomenka besedama eko in bio – v Angliji in Ameriki ter ostalih angleško govorečih državah namreč takšne izdelke označujejo z besedo ‘organic’, ki jo v slovenščino največkrat prevajamo kot organsko, včasih pa tudi kot naravno ali ekološko.

ZELENO označuje izdelke, ki so pridelani na družbeno odgovoren in do narave prijazen način. Takšni izdelki so največkrat trajnostni in ekološki ter izdelani iz čim bolj naravnih sestavin, njihovo embalažo pa je možno ponovno uporabiti ali reciklirati.

NARAVNO pa največkrat predstavlja nadpomenko za izdelke, ki niso prijazni le do narave, ampak tudi do nas in našega telesa. Naravna kozmetika je tako zelena kozmetika iz ekološke pridelave, ki ne vsebuje škodljivih umetnih snovi, ampak le naravne sestavine.

A pozor: sama oznaka, ki je napisana na izdelku, nikakor ne pomeni, da je izdelek res naraven in ekološki! Pravo merilo kakovosti so namreč certifikati. Z njimi so opremljeni tisti izdelki, ki so pridelani in predelani v skladu z zelo strogimi pravili in dosegajo visoke standarde kakovosti. In prav takšni so tudi vsi izdelki Essentiq, zato jim brez skrbi lahko popolnoma zaupate!